Det arbejder vi for!

Foreningen behandler sager om tilbygning, ombygning, stier, renovering, trafikale forhold, udsmykning af byen samt andre forhold der har betydning for byen. Arbejdet er frivilligt og ulønnet.

Foreningen nedsætter en række udvalg ud fra specielle interesseområder for byen: Kulturudvalg, Trafikudvalg samt diverse ad hoc udvalg.

Foreningen tilstræber minimum en gang om året at afholde et møde med borgmesteren, hvor de mere overordnede forhold omkring bevaringsbyplanen, trafik, ombygninger, stier og fællesarealer drøftes.
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening