Din by

Velkommen til Skovshoved
 
 
Skovshoved By’s Grundejer og Bevaringsforening vil gerne byde velkommen til byen.
Vi håber at du – lige som vi andre – vil trives i det specielle Skovser-miljø. Den tætte bebyggelse hvor de små huse ligger skulder ved skulder og hvor vi værner om traditioner og om et miljø, hvor nyt og gammelt – ”tilflyttere” og ”ægte Skovsere” sætter sit præg på livet og dagligdagen i det gamle fiskerleje. Vi håber at også du vil være med til fortsat at værne om dette miljø. Skovshoved By’s Grundejer og Bevaringsforening har udarbejdet denne lille pjece for herigennem at informere om hvordan vi alle kan bidrage. Igennem dit medlemskab af foreningen er du med til at sætte dit præg på livet i Skovshoved.
 
Byplan for Skovshoved
Byplan 21, der er gældende for Skovshoved, forsøger igennem en række regler at give anvisning på hvorledes det specielle miljø kan bevares og forbedres. Byplan 21 er så at sige en fælles juridisk ramme om det gamle tidligere fiskerleje.
Enhver anbefales derfor at anskaffe sig Byplan 21 straks man tilflytter byen. Byplanens formål er at sikre den del af bebyggelsen der er af afgørende betydning for det samlede miljø mod uønsket ændring eller nedrivning, samt at sikre at nybyggeri, tilbygning og istandsættelse indpasses i det miljø man ønsker at bevare. Skovshoved er i forbindelse med SAVE registrering i 2004 udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
Vi er mange forskellige tilflyttere med vidt forskellige forventninger til at bo i Skovshoved. Mange huse er små, og vi bor tæt, men en høj grad af hensynsfuldhed og respekt vil skabe trivsel og harmoni i vort lille fællesskab. Hvis vi alle i Skovshoved i fællesskab værner om vort dejlige miljø er det bestyrelsens håb at mange vil være enige i udtrykket:
 
En gang Skovser – altid Skovser
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening