Foreningen

 
 
Grundejer og Bevarings foreningen blev stiftet i 1938 for at modvirke de planer om sanering af Skovshoved, der var kommet i forbindelse med anlæggelsen af Kystvejen og den nye havn, da det viste sig at den eksisterende Skovshoved Klampenborg Grundejerforening, gik ind for de nye planer om saneringen i Skovshoved.

Historiens forløb har holdt sin hånd over Skovshoved og havde det historiske forløb været et andet, var det Skovshoved vi nu har, blevet jævnet med jorden og en bebyggelse af same type som "Skovshovedpynten" havde nu dækket hele byen.

I de første år skete der ikke meget med saneringsbyplanen og efter krigen blev man af hygiejniske grunde nød til at kloakere byen, hvilket heldigvis blev første forhaling af saneringsbyplanen.

I forbindelse med opsvinget i tresserne blev Skovshoved mondænt og fik en opblomstring på godt og ondt.

De stigende priser gjorde at unge familier med aner langt tilbage i Skovshoved, solgte deres huse da de uden for byen kunne købe større og mere komfortable boliger, for de astronomiske priser de fik for huset i Skovshoved, der alligevel om ikke så mange år, skulle nedrives. Det var om disse nye tilflyttere Lise Nørgaard i bogen Stjernevej fra 1981 der beskriver livet i Nordsjælland en gang i halvfjerdserne skrev, og her mødte de så "de rigtige mennesker fra Klampenborg og Skovshoved". Det var disse mennesker der startede med at opføre de fleste af de høje indhegninger, der i dag skæmmer byen

Heldigvis var der dog mange Skovsere tilbage der fortsatte kampen med at få ændret saneringsbyplanen til en bevaringsbyplan og i 1976 bar arbejdet frugt og bevaringsbyplanen blev vedtaget og tinglyst på alle byens grunde.

Men ud over arbejdet med bevarelse af Skovshoved til glæde for alle byens borgere, arbejder bevarelsesforeningen også med at samle byens borgere og andre med interesse for Skovshoved, til fælles arrangementer og sammenkomster, flere i samarbejde med sangforeningen "Øresund", hvor vi sammen udgiver bladet Skovseren og afholder det årlige juletræ, hvor koret synger og Bevaringsforeningen betaler.

Så støt op om bevaringsforeningen, så vi fortsat kan afholde vore traditionelle arrangementer med loppemarked, sommerfest og juletræ.

Kontingentet er 200,00 kr. for grundejere, 100 kr. for pensionister og 200,00 kr. for udenbys medlemmer.

Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening