Bliv medlem

Foreningen har i dag mere end 100 medlemmer, men vi har også brug for din ombakning til at udvikle byen og samtidig sikre, at vi bevarer det vi alle synes er Skovshoved!

Ønsker du at være medlem kan du blive medlem ved indbetaling af det årlige kontingent på 200 kr. (Pensionister: 100 kr.)

Skovshoved Bys Grundejer - og Bevaringsforening
c/o Teit W. Knudsen
Strandvejen 297
2920 Charlottenlund.

Bankoverførsel til foreningens konto: 7780 0002135143
Husk at anføre dit navn og adresse!

Du kan som noget nyt betale på mobilpay, brug kasserens mobil 2840 3882, husk at anfører navn og adressee

Du kan også lægge en kuvert med check eller kontanter på ovennævnte adresse - husk dit navn og adresse!

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem!

Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening