Nytårs fyrværkeri

08-12-2016
Brug nytårs fyrværkeri med omtanke!

Sidste år var der et par kedelige episoder, der let kunne have udviklet sig til en mindre katastrofe! Brug nytårsfyrværkeriet med omtanke.

For at vejlede byens borgere i reglerne omkring anvendelse af nytårs fyrværkeri, bringes hermed den gældende lov om anvendelsen af nytårsfyrværkeri.

Det som supplement til lovteksten lykkedes foreningen at få Gentofte Kommune til at udarbejde et kort, hvor de for Skovshoved gældende afstande er indtegnet.

§ 45. For anvendelse af konsumfyrværkeri gælder ud over det, der følger af § 40 og § 41 følgende:
1) Anvendelse af konsumfyrværkeri, må ikke finde sted i mindre afstand end:
a) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og
b) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.
2) Anvendelse af raketter må ikke finde sted i mindre afstand end:
a) 10 m fra bygningers åbninger,
b) 200 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og
c) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.
Stk. 2. I vindens retning fordobles de i stk. 1, nr. 1 og 2, angivne afstande.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for helårsfyrværkeri.

Hjælp nu hinanden med at overholde reglerne og hvis I kender beboere på Søbakken, underet dem venligst om reglerne, da disse og deres gæster nok ikke i deres feststemning tænker på, at der lige neden for Søbakken ligger en række stråtækte huse og skure, som er let antændelige hvis uheldet er ude.

Kategori: Nyheder
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening