Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2019

12-03-2019
Skovshoved By’s Grundejer- & Bevaringsforening af 1938

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 10. april, kl. 19.00 i Restaurant Skovshoved Sejlklub

Dagsorden

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Formandens beretning

Punkt 3: Regnskab

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent

Punkt 5: Valg af formand, på valg hvert år

Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
2 Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år.
1 Revisor afgår efter tur, vælges for 2 år
Revisorsuppleant, ikke på valg

Punkt 7: Indkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer
herunder forslag fra bestyrelsen

Punkt 8: Eventuelt
Herunder orientering og debat om udviklingen i og omkring Skovshoved
by og havn.

Alle byens borgere er velkommen til at overvære generalforsamlingen, og deltage
i debatten under punkt 8.
Opmærksomheden henledes på, at det dog kun er medlemmer der er stemmeberettiged

Kategori: Nyheder
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening