Indkaldelse til generalforsamling 2018

01-04-2018
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skovshoved Bys Grundejer og Bevaringsforening den 24. april 2018 kl. 19:30 i Restaurant Sejlklubberne på Skovshoved Havn.
 
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontigent kr. 200,
    For pensionister i byen kr. 100
    Udenbys medlemmer kr. 200
5. Valg af formand:
    På valg er Kaj Sidenius
    Villig til genvalg
6. Valg af bestyrelse: På valg er
    George Greibe og Erik Svanberg
    Valg af suppleant: På valg er Ellen
    Valg af revisor: På valg er Emil
    Valg af revisor suppleant:
    På valg er Claus Sloth
    Alle er villige til genvalg
7. Indkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer
    – herunder forslag fra bestyrelsen
8. Eventuelt
 
Vel mødt!

Kategori: Nyheder
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening