Indkaldelse til generalforsamling 2017

28-04-2017
Skovshoved By’s Grundejer- & Bevaringsforening af 1938
 
Generalforsamling
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 27. april, kl. 19.00 i Skovshoved Sejlklub
 
Dagsorden

Punkt 1: Valg af dirigent
 
Punkt 2: Formandens beretning
 
Punkt 3: Regnskab
 
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent
 
Punkt 5: Valg af formand, på valg hvert år
 
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
2 Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år.
1 Revisor afgår efter tur, vælges for 2 år
Revisorsuppleant, ikke på valg
De opstillede kandidater bliver præsenteret på de næste sider.
 
Punkt 7: Indkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer
herunder forslag fra bestyrelsen
 
Punkt 8: Eventuelt
Herunder orientering og debat om udviklingen i og omkring Skovshoved
by og havn.
 
Alle byens borgere er velkommen til at overvære generalforsamlingen, og deltage
i debatten under punkt 8.
Opmærksomheden henledes på, at det dog kun er medlemmer der er stemmeberettigede

Kategori: Nyheder
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening