Orientering om trafikomlægning på Kystvejen

21-12-2016
Herunder information om trafikomlægning på Kystvejen mellem Bellevue strand og Skovshoved havn:

• På hovedparten af strækningen ledes biltrafikken over, så den kører i vejens østlige side. (Ét spor i hver retning som i dag)

• Nordre Havnevej genåbnes

• Hvidørevej spærres for biler på strækningen mellem Kystvejen og Strandvejen

• De bløde trafikanter henvises til Strandvejen på strækningen Nord for Hvidørevej


Omlægningen planlægges gennemført tirsdag aften d. 20. december 2016.
Kategori: Nyheder
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening